Om Oss

Art in Dent (AiD) er et ledende laboratorium innen produksjon av tannteknikk i Norge. I dag har AiD samarbeid med Norges ledende tannleger og klinikker som benytter våre tjenester og kompetanse, og det kommer stadig nye tannleger til som kunder. Tannleger som benytter AiD bekrefter at kvalitet og service er av første klasse og er stolte over å kunne tilby tenner fra AiD til sine pasienter. Overordnet målsetning er gode relasjoner og godt samarbeid med hver tannlege og ansatte på de enkelte klinikker. Samtidig skal leveringen være rask og presis. Og ikke minst skal kvaliteten være det optimale av hva som kan lages individuelt tilpasset den enkelte pasient.

AiD benytter det siste av teknologi i sin produksjon og kan raskt gi sine kunder forslag til den beste løsning for pasientene og anbefalinger i bruk og valg av riktig materialer. Nye materialer som E-max og Zirkonia gjør at AiD har blitt ledende i denne type produksjon som har erstattet tradisjonell MK krone/bro støp. AiD er representanter for Zirkonzahn og har flere Inlab skannere, fresmaskiner, digitale printere og utstyr som sikrer kvalitet og leveransetid. Hos AiD finnes det ingen lettvinte løsninger og alle arbeider uansett størrelse får absolutt prioritet. Våre teknikere og medarbeider har spesialutdanning innen ulike typer arbeider, og får intern opplæring som et ledd i AiD krav til estetikk og design. Dette er kvalitetskrav fra våre kunder og ikke minst firmaets ære at hvert arbeid skal passe og ha den høyeste kvalitet når det settes inn i pasientens munn. Ansatte oppgraderes og deltar på ulike kurs innen alle typer arbeider.

AiD har strenge krav til HMS og kvalitetssikring i alle ledd for alle produkter og ansatte og samarbeider med arbeidstilsynet og helsedirektoratet om standarder for sin produksjon, lokasjon og sine medarbeidere på alle nivå. I kontroll og kvalitetskrav finnes ”step by step” prosedyre for gjennomføring og utførelse for alle produkter som lages på vårt laboratorium. Alle medarbeidere får opplæring i bedriftens mål for kvalitet og HMS, og sikres gjennom både egenkontroll og utøvende kvalitetskontroll i produksjonen fra bedriftens side. Bedriften har verneombud.

About Us

Art in Dent (AID) is a leading laboratory in the production of dental technology in Norway. Today AiD cooperation with the leading dentists and clinics that use our services and expertise, and we're still adding new dentists as customers. Dentists who use Aid confirms that quality and service are first class and are proud to offer teeth from AiD to their patients. Overall objective is good relations and cooperation with each dentist and staff at the individual clinics. Meanwhile, the delivery shall be quick and precise. And not least, the quality will be the ultimate of what can be created individually tailored to each patient.

Aid has strict requirements for safety and quality assurance at all levels for all products and employees and partners with Labour Inspection Directorate for Health and standards for their production, location and its employees at all levels. In control and quality requirements are "step by step" procedure for the implementation and execution of all products made at our laboratory. All employees receive training in corporate objectives for quality and safety, and secured through both self-regulation and performing quality control in production from the corporate side. The company has safety representatives.

Administrasjonen/ledere
Administration Team/Staff