Disable Preloader

Våre Tjenester

Vi leverer norskproduserte kvalitetsprodukter i samarbeid med Norges ledende tannleger. Alle våre produkter skal lages ned til minste detalj, hva gjelder estetikk, morfologi og ikke minst farve og tilpasning til resttannsettet. Dette utføres av våre dyktige teknikere under ledelse av tannteknikermester Bjørn Borten (BB). Hans krav til kvalitet og estetikk er kjent i hele Norge og alle som er kunder hos AiD vet at de får et optimalt arbeid som er kontrollert og godkjent av BB. Det eksisterer ingen kompromisser når det gjelder kvalitet. Dere kan selv se de enkelte produkter.

All our products are made down to the last detail, both with aesthetics, morphology and not at least color and adaptation to the residual dentition. This is carried out by our skilled technicians under the leadership of dental technician champion Bjorn Borten (BB). His demands for quality and aesthetics is renowned throughout Norway and all who are customers of Aid knows that getting an optimal work that is inspected and approved by BB. There are no compromises when it comes to quality.

Vår “highend” høyteknologiske produksjon gjør oss i stand til å møte fremtidens krav til tanntekniske produkter basert på nye materialer blandet med funksjon og estetikk sammen med våre autoriserte tannteknikere og medarbeidere.

 

Våre Produkter

Art in Dent lager tanntekniske produkter som er helt naturlige og tro kopi av pasientenes egne tenner og slik pasient og tannlege ønsker det skal være. Tennene utformes så naturlige som mulig og det samarbeides med tannlege og pasient om å få et optimalt uttrykk etter ansiktsform, farve, form, estetikk og funksjon. Produktspekteret til AiD er meget stort og omfattende og dekker alt innen tannteknikk for alle typer kasus og materialvalg. Vi nevner her våre hovedprodukter og som lages daglig på vårt laboratorium. Alt produseres “Inhouse” på våre laboratorier I Norge, og fremstillingen skjer ved digital design fra våre teknikere, og freses deretter I våre fresemaskiner. Dette gjør at alt det vi lager er langt mer nøyaktig enn ved tradisjonell tannteknisk produksjon. Vi nevner.

MK (metall/keramikk) krone/bro – E-max krone/bro – Solid Zirkonia krone/bro – Estetisk zirkoni med porselen krone/bro – Implantater krone/bro (alle systemer) – Hel og delproteser – Kombinasjonsarbeider (alle typer) - kosmetiske produkter – reparasjoner av alle typer arbeider.

Det finnes et utall løsninger for tannbehandling som noen ganger kan være en utfordring. Art in Dent har lang erfaring i å løse slike saker. Autoriserte tannteknikere med kompetanse og kunnskap er alltid klare til å levere den beste estetikk og funksjonalitet for alle typer kasus. 100% fornøyd garanti eller pengene tilbake

 

Vår Service

Art in Dent tilbyr mange grader av service ovenfor sine kunder (tannleger I Norge), og ovenfor pasienter.

Tannleger får fri vurdering av kasus og løsninger, fargeuttak, Informasjoner om fremstillingsmåter, materialvalg, ulike kurs (implantater, farveuttak, avtrykkstagning, kombinasjonsarbeider etc.). Deltakelse på messer og møter I regi av Art in Dent. Fagreiser til inn og utland i forhold til våre tanntekniske produkter. Vårt fagteam kan løse det meste gjennom vår faggruppe som består av autoriserte tannteknikere og også av tannleger med stor kompetanse. Ring oss på tlf. 73523300. Vi stiller også opp ved avtrykkstagning og innsetting av arbeider når det er behov for opplysninger og tilpasninger. Vi står til disposisjon når du trenger oss.

Pasienter kan oppsøke oss for farveuttak, ved plager I tennene dersom vi kan justere noe, for reparasjoner og andre spørsmål de måtte ha om tennene sine. Bruk Art in Dent for justeringer, korrigeringer og når pasientene trenger hurtig hjelp når noe har skjedd med tennene deres. Vi kan normalt sett hjelpe samme dag, eller etter avtale.

 

Våre Materialer

Art in Dent benytter kun materialer av høyeste kvalitet, som gir optimal styrke og beste estetiske resultat. Våre valg baseres på mer enn 30 års erfaring I valg a v materialer og samarbeid med europas ledende leverandører av materialer til dentalbransjen. Vi nevner Zirkonzahn, Ivoclar, Nobel Biocare, Straumann ITI, Bredent og mange flere. Materialvalgene gjøres ut fra kasus og arbeid som skal lages, og som vil gi det beste resultat. Dette er noe som selvsagt gjøres i samråd med de enkelte tannleger. Alle materialer er godkjente for intraoral bruk I dentalbransjen og registreres I henhold til krav fra Arbeidstilsyn og helsedirektoratet og alle materialer er CE merket. Ved forespørsel fremskaffes materialdata på de enkelte arbeider straks.

 

Våre Medarbeidere

Våre administrasjon og tannteknikere består av medarbeidere med lang erfaring innen dentalbranjen og produksjon av tannteknikk. Våre autoriserte tannteknikere har internasjonal erfaring og deltatt I produksjon, opplæring og kurs etter behov og I forhold til våre samarbeidspartnere I Norge og europa. Vi nevner spesielt opplæring og trening gjennom vår partner I Italia Zirkonzahn. Her får våre tannteknikere opplæring I moderne digital fremstillingsmåter for å møte fremtiden med kompetanse ovenfor dere som våre kunder. Som kunde hos Art in Dent kan du få din faste tekniker og kontaktperson hos oss. Det kan være en stor fordel I ulike arbeider/ordrer og kunnskap om disse og ved generelle henvendelser. Ring oss gjerne om hva vi kan tilby.